STORNO PODMÍNKY individ.hodin

Storno podmínky na individ.hodiny

- pokud byla hodina na obou stranách domluvena a odsouhlasena, z organizačních důvodů zrušit výuku, aniž by byla účtována jako odučená, lze minimálně 3 dny předem (tzn.72 hodin), aby měla lektorka aspoň malou šanci uvolněnou hodinu zaplnit, nabídnout ji dál jinému zájemci.
- je-li nepřítomnost studenta nahlášena méně než 3 dny dopředu, je hodina brána jako odučená, tedy účtována. V tomto případě je možné poslat za sebe náhradníka (z řad vašich přátel nebo ostatních žáků, seznam žáků s kontaktem je aktualizován a zasílán mailem), aby hodina zcela nepropadla. V tomto případě je třeba o této změně lektorku informovat pomocí sms nebo telefonicky a poskytnout základní info o náhradníkovi (tzn.jméno a mobilní kontakt).
- zruší-li hodinu lektor, náhrada je automatická, nebo hodina není účtována. 


Žádné komentáře:

Okomentovat